Rabobonden_logo_wit

Veel gestelde vragen (FAQ)

 • RaboBonden is de naam waaronder de drie belangenorganisaties van werknemers (“vakbonden”) die actief zijn binnen de Rabobank informeel samenwerken
 • De drie vakbonden zijn De Unie, CNV Dienstenbond en FNV Finance
 • Ze onderhandelen met de leiding van de Rabobank over je cao en je Sociaal Plan
 • Ze zijn deskundig op het gebied van arbeidsvoorwaarden en kunnen jouw vragen daarover beantwoorden
 • Ze adviseren over je loopbaanvragen maar ook over (juridische) vragen rondom je arbeidsovereenkomst
 • Ze brengen als belangenvereniging een natuurlijk tegenwicht in de relatie werkgever-werknemer, omdat jij in je eentje in sommige situaties minder sterk staat
 • Ze behartigen eigenlijk de belangen van alle werknemers bij Rabobank, als verenigingen worden ze echter alleen betaald door de leden
 • Ze bespreken regelmatig met HR Rabobank de gang van zaken binnen het bedrijf
 • Ze overleggen ook regelmatig met de ondernemingsraden van Rabobank
 • Ze informeren je actief over relevante ontwikkelingen op het gebied van jouw arbeidsvoorwaarden
 • Ze verwoorden jouw mening in de media bij impactvolle gebeurtenissen bij de Rabobank  
 • Ze lobbyen richting de politiek om de positie van werknemers te verbeteren en te beschermen  
 • Wij zijn jouw persoonlijke, onafhankelijke HR-adviseur
 • Je kunt meedenken en meepraten over de inhoud en totstandkoming van jouw arbeidsvoorwaarden
 • Je krijgt zelf informatie over je arbeidsvoorwaarden bij de Rabobank
 • Je hebt stemrecht bij een cao- of sociaal plan-akkoord
 • Je krijgt persoonlijk advies en zo nodig juridische hulp
 • Je kunt je ontwikkelen via de vakbond
 • Je ondersteunt de vakbonden bij het werk voor alle medewerkers van Rabobank

Elke bond heeft zijn eigen achtergrond en insteek. Het zijn alle drie belangenorganisaties van werknemers en daarin komen ze overeen. In de achtergrond, uitwerking en presentatie zit soms toch verschil. De FNV legt sterk de nadruk op onderlinge solidariteit en denkt vanuit het (landelijke) collectief, De Unie richt zich vooral op middelbare en hoger personeel, stelt zich vaak pragmatisch op en is meer op het individu gericht. CNV probeert vaak meer te verbinden en zit qua stijl vaak een beetje tussen beide andere bonden in.

Verder heeft de omvang van de bonden invloed op de diensten die ze bieden. Hoewel in basis alle drie de bonden nagenoeg dezelfde diensten, bieden maakt de ledenomvang uit hoe omvangrijk ze zijn. Maar klein kan ook fijn zijn.  De FNV is landelijk veruit de grootste bond, De Unie is landelijk de kleinste, maar heeft bij de Rabobank de meeste leden. CNV zit in ledenaantal er tussen in, maar beroept zich wel op haar christelijk karakter.

Bekijk onze eigen websites, bekijk de filmpjes waarin we ons typeren op onze RaboBondensite www.helemaalvandezetijd.nl. Ga in gesprek met de vakbondsbestuurders of vraag het je collega’s.

Bekijk deze infographic waarin we dit helder uitleggen.

Je kunt de cao hier downloaden als pdf.

 • Met al je vragen over jouw arbeidsvoorwaarden
 • Als je boventallig dreigt te worden of al bent
 • Als je een moeilijk gesprek hebt of verwacht met je leidinggevende
 • Als je op zoek bent naar loopbaanadvies
 • Als je wilt sparren
 • Als je wilt meepraten over jouw cao
 • Als je or lid bent en vragen hebt
 • Of als je gewoon even wilt overleggen

Steun je ons? Dan steunen wij jou!

Word lid van één van de vakbonden!

Meld je hier direct aan.